Bygga på egen hand

Bygger du mycket på egen hand? Behöver du tips och råd om hur du ska göra för bästa resultat? Det finns många fördelar med att göra renoveringarna på egen hand. Dels är det många hantverkare som fuskar. De kan fuska både med ekonomin (göra arbete för svarta pengar) och med själva byggandet. Gör de ett dåligt jobb, är det husägaren som förlorar på det. Det eftersom det är husägaren som måste göra om hela jobbet. Så då hamnar man att betala för samma jobb två gånger. Gör du själv det jobbet, vet du vad du gör (förhoppningsvis). Att våga göra renoveringen själv innebär samtidigt att du lär dig ännu mera hur saker och ting fungerar.

Tips från en byggarblogg

Här kommer tips till ett altanbygge som du kan genomföra själv. Instruktionerna kommer från byggarbloggen:

  1. Bestäm dig för var altanen ska stå. Tänk på var solen befinner sig på kvällen (den tid då flest har möjlighet att vara på altanen). Ska altanen vara nära köket? Hur nära huset ska det vara?
  2. Vad för slags material vill du använda till altanen?. De flesta använder sig av tryckimpregnerat trä, cederträ eller lärkträ. Cederträ har ett naturligt motstånd mot röta men växer inte i Sverige. Lärkträ har så gott som samma egenskap och växer här.
  3. Kom ihåg att altanen måste underhållas för att den ska vara snygg. Se också till att altanen inte är för nära träd och buskar som fäller en massa löv på altanen.
  4. En altan som är större än 60 cm hög, eller om altanen har plank eller staket som är 1,10 meter över marken kräver bygglov från din kommun. Har du en trappa till altanen som har fler än tre steg måste trappan ha ett räcke.
  5. Är altanen sammanbyggd med huset gäller då också RUT-avdraget.
1 Sep 2017